Lesung mit Musik am 23.06 2010 in Hodonin

thumb_interier-soucasny-vstupLesung mit Musik am Mittwoch 23.06 2010, 19 Uhr in Hodonin

Zweisprachige Veranstaltung, Tschechisch & Deutsch

Galerie výtvarného umení v Hodoníne
Úprkova 2
695 01 Hodonin / CZ

Haimo L. Handl, Drösing & Roman Kopriva, Brno & Jozef Holcman, Zlin

Musik von Miroslav Zachovalý & Kollegen (Violine, Klarinette, Kontrabass)

Einladung deutsch/tschechisch: hodonin_230610_dt_cz

Programmkarte deutsch/tschechisch: hodonin_lesung_dt_cz

Die Galerie der bildenden Künste in Hodonín
Úprkova 2
695 01 Hodonín

lädt ein zur zweisprachigen Veranstaltung, tschechisch & deutsch

am Mittwoch, 23. Juni 2010, 19 Uhr

mit den Autoren Haimo L. Handl, Drösing, Österreich, Roman Kopřiva, Brno & Josef Holcman, Zlín

Musik von Miroslav Zachovalý & Kollegen (Violine, Klarinette, Kontrabass, Cimbal)

In Zusammenarbeit mit Driesch Verlag Drösing und Erich Sevcik, Hodonin

 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Úprkova 2
695 01 Hodonín

zve k dvojjazyčnému pořadu česky & německy
ve středu 23. června 2010 v 19 hodin

s autory Haimem L. Handlem z Drösingu, Rakousko, Romanem Kopřivou z Brna & Josefem Holcmanem ze Zlína

Doprovází hudba Miroslava Zachovalého & kolegové (housle, klarinet, kontrabas, cimbál)

Ve spolupráci s nakladatelstvím Driesch v Drösingu a Erichem Sevcikem

 
 

Haimo L. Handl
1948 in Vorarlberg geboren, war zwei Jahrzehnte Universitätslektor (Kommunikations- und Politikwissenschaft) und ist freiberuflich als Consultant sowie Erwachsenenbildner tätig. Schreibt Essays und Prosa, ist Redakteur bei kultur-online.net und Herausgeber von DRIESCH - Zeitschrift für Literatur & Kultur
Narozen 1948 ve Vorarlbergu, přes 20 let lektor na univerzitě (obor komunikační vědy a politologie), na volné noze pracuje jako konzultant a poradce v otázkách dalšího vzdělávání dospělých. Píše esaje a prózu, redaktor u kultur-online.net  Vydavatel časopisu DRIESCH - Zeitschrift für Literatur & Kultur

Josef Holcman
se narodil 6. března 1952 v Kyjově. Do školy chodil ve Skoronicích, Miloticích, Kyjově a v Brně, kde dostal přezdívku Felix. V roce 1975 nastoupil jako notář do Hodonína, odkud byl zanedlouho přesunut do tehdejšího Gottwaldova, kde bydlel do roku 1989. Od roku 1989 žije ve Zlíně a publikuje ve ZVUKu, Malovaném kraji, Literárních novinách a Národopisné revui. Ze své soudní praxe zaznamenal texty s názvem Jazyk v sádře. Dále mu vyšly publikace O jízdě králů, Hlediště peklo jeviště a Růže pro krále.
Na uvedeném snímku Josefa Ruszeláka z roku 2000 stojí autor u svého vinného sklepa v kabátě, který mu maminka koupila v roce 1970, aby mu v Brně nebyla zima. Protože stejně jako jeho otec má rád staré věci, nosí jej do vinohradu dodnes. Jeho žena mu to vyčítá, a tak si ten kabát oblékají občas také jeho dva synové.
Am 6. März 1952 in Kyjov (dt. Gaya) geboren. In die Schule ging er in Skoronice (deutsch Kunwald, auch Kunewald), Milotice (dt. Milotitz), Kyjov (dt. Gaya) und in Brno (dt. Brünn). Dort bekam er auch seinen Spitznamen FELIX. Im Jahr 1975 hat er seinen Posten als Notar in Hodonín (dt. Göding) angetreten. Von hier kam er, nach nicht langer Zeit, in das ehemalige Gottwaldov (heute Zlín), wo er bis ins Jahr 1989 wohnte. Seit dem Jahr 1989 lebt er in Zlín (dem ehemaligen Gotwaldov...) und publiziert im ZVUK (Zeitschrift für den Kreis Zlín), in der Zeitschrift MALOVANÝ KRAJ (eine Zeitschrift für Völkerkunde in SLOVÁCKO - der MÄHRISCHEN SLOWAKEI), in der Zeitschrift LITERARNI NOVINY (Literatur Zeitung) und in der NÁRODOPISNÁ REVUE (Völkerkunderevue).Aus seiner Gerichtspraxis verwendet er Ausdrücke undversetzt die Sprache in eine eigene Form. Weiters erschienen von Ihm Publikationen über JÍZDA KRÁLů (Königreiten), HLEDIŠTĚ PEKLO (Schauplatz Hölle) und RůŽE PRO KRÁLE (Rose für den König).

Roman Kopřiva
nar 1964 v Opavě (ve Slezsku), působí jako germanista na Masarykově univerzitě. V letech 1991­1994 učil jako hostující lektor češtiny na Vídeňské univerzitě. V letech 1998­2000 byl stipendistou Franze Werfela (tamtéž). 1995­2009 překládal něm. verzi čas. Vítáme v srdci Evropy (www.theo.cz).
Časopisecky zveřejňuje drobné překlady z němčiny (mj. Hofmannsthal, Kafka, Rudolf Kassner z Velkých Pavlovic) V poslední době píše pro pražskou Landeszeitung a brněnské Kulturní noviny.
Disertace k úloze lyrického díla Jana Skácela u básníka Reinera Kunzea, Skácelova překladatele do němčiny. Poradce Rakouské knihovny MZK v Brně. Považuje se sám za „utrakvistického" (dvojjazyčného) Moravana ze staré školy ­ „Allzeit Mährer des Reiches" (Willy Lorenz).
Svým příspěvkem by chtěl připomenout dvacet let Rakouské knihovny MZK v Brně (27.11.1990)
(www.oesterreich-bibliotheken.at)
Geboren 1964 - Masaryk-Universität Brünn (Tschechien).  1991-1994 Gastlektor für tschechische Sprache und Literatur an der Universität Wien, 1998-2000 Franz Werfel-Stipendiat an der Universität Wien (bei Univ.-Prof. Dr. Wendelin Schmidt-Dengler). Schwerpunkte: österr. Literatur, Germanoslavica, Austriacoslavica sowie Übersetzungskritik. Übersetzungen  (H.U. v. Balthasar, M. Buber, G.  v. Le Fort, Th. Haecker, Hofmannsthal, Kafka, R. Kassner, W. Kraus, E. Voegelin). Diss. zur Rolle des lyrischen Werkes von Jan Skácel bei R. Kunze. U.a.: Wahlverwandte: Reiner Kunze und Jan Skácel (In: Deutsche und Tschechen.  München, 2001) , Übersetzungen  u. Komm.: F. Kafka - Amtliche Schriften  (KKA, 2004) , Laudatio auf R. Kunze (Kunstpreis zur deutsch-tschech. Verständigung - Berlin, 2002). Inst. f.  Germanistik, Nordistik und Niederlandistik, Phil. Fakultät der MU, A. Nováka 1, CZ-602 00 Brno, Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können ,
Mit seinem Beitrag möchte Roman Kopřiva
a das 20. Gründungsjubiläum der Österreich-Bibliothek Brünn (27.11.1990) in Erinnerung rufen (http://www.oesterreich-bibliotheken.at/).