Hatala: Když nastala obleva
Kniha proti zabúdaniu
Rezension von Marián Hatala von György Sebestyéns "Reise durch das Tauwetter –  Když nastala obleva
 
 

Rakúske vydavateľstvo Driesch pripravilo dvojjazyčnú publikáciu Györgya Sebestyéna (1930 – 1990) Reise durch das Tauwetter – Když nastala obleva, a to v preklade Heleny Tesaříkovej a s ilustráciami Roberta Petschinku. Tvoria ju kapitoly venované kultúrnym, spoločenským i politickým pomerom v Československu na jeseň roku 1964. Texty pochádzajú z autorovej knihy Hráč naa flétnu a fantomy. Když nastala obleva v Československu, Jugoslávii, Maďarsku, Rumunsku a v Albánii, ktorá vyšla o rok neskôr u Kurta Descha v Bazileji.

Publicista, spisovateľ, scenárista a autor rozhlasových hier G. Sebestyén (z Budapešti po revolúcii v roku 1956 ušiel do Rakúska) zaznamenáva v reportážach zvyšky ťaživej atmosféry u nás, no v postupne sa demokratizujúcej spoločnosti i vzopätia tvorivého ducha na prahu debát na tabuizované témy. Sebestyén eskú, slovenskú a európsku kultúru poznal a vnímal v širších historických súvislostiach. A tak stretávame plejádu osobnosti československých dejín: Kalandru, Horákovú, Teigeho… ale i Muziku, Langera, Trnku a Wericha, ktorí sa každý piatok stretávali v pražskom Klube architektov tak ako si „Pátečníci“ za prvej Československej republiky dávali pravidelné rendezvous u Karla Čapka. Reč je o kaviarni Viola, kde sa recituje Holanova Noc s Hamletom, aj o návšteve v Semafore, ktorý v tom čase uvádzal Recitál 64. A došlo i k pražskému stretnutiu so slovenským rodákom Eduardom Goldstückerom.

Bratislavských stretnutí bolo pomenej a nepôsobili tak inšpiratívne: Novomeský chorľavel po internovaní, Mňačko sa autorovi akoby vyhýbal, Husák si kontakt neželal a básnik Smrek rozprával len o vínach. Ešteže prozaička Jaroslava Blažková dala Sebestyénovi dobrý tip: v Divadle Za rampami bola práve premiéra kabaretu Mrežovník, a to v réžii jeho hlavného protagonistu Mariána Vaneka.

Kameňom úrazu podobných viacjazyčných knižných projektov malých vydavateľstiev často býva preklad resp. transkripcia mien a geografických názvov. Pars pro toto: v nemeckej časti knihy vystupuje prozaik „Peter Kavaš“ (správne: Karvaš) a „Lyriker Anton Hykiš“, ktorý sa píše Hykisch, nehovoriac o tom, že nikdy básne nepísal. Prvý tajomník Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave nebol Karel, ale Karol Rosenbaum. Spojenie „in der Hradná Viňáreň“ neobstojí, keďže po slovensky je „vináreň“. Práve tak je nesprávne tvrdenie, že konferencia československých historikov bola v júni 1964 „ve Smolenici“, čiže „in Smolenice“, a nie v Smoleniciach, po česky: v Smolenicích, wenn schon, keď už.

V každom prípade ide o prepotrebnú knihu a záslužný edičný čin. O cenný príspevok ku skutočnému, nie iba proklamovanému porozumeniu, ktoré vždy mieri proti rôznym druhom predsudkov, predpojatostí, obmedzení a hraníc, odkiaľ býva, ako vieme, len na skok k nacionalizmu a iným spoločensky škodlivým „izmom“.


György Sebestyén: Reise durch das Tauwetter, Když nastala obleva,

Driesch Verlag, Drösing 2013, preklad: H. Tesaříková, s. 144

 

Marián Hatala